gagol.eu

Malmö 05.03.2013


RAID & Xen

Jag började med
RAID teknik, eftersom det verkar som grund för dataskydd mot förlust är ett rätt sätt och lagring. För närvarande är den mest populära av RAID10 eftersom de ger bäst prestanda och feltolerans. Jag tränade redan software RAID administration innan - men den här gången jag skapade en array under installationen. Det första är RAID1 - det kommer att bli ett operativsystem på den. Systemet bör endast installeras på RAID1. Den andra är en RAID10 -  array kan utformas som utdelnig till andra system via AoE, iSCSI, NBD eller NFS. Det kan också vara utformad för att lagra säkerhetskopian.
Hardware RAID har ingen begränsnig om det handlar om system installation. Jag äger en gammal rack server ProLiant med RAID och hot swap. Instalningar sker i BIOS och RAID är lätt att konfigurera. Självklart vi kan fortfarande paritionera (samma sak som med software RAID) - med hjälp av Logical Volume Manager - LVM. Först måste vi velja fysiska enheter och sen skapa logiska partitioner.
http://gagol.eu/storage.html


Det är enklare att skapa RAID under system installer.


Efter första systemstart RAID är aktiv.

Jag tränar en virtuell maskin. Det är lite uppföljande övningar med virtualisering - för att då har jag inte tillbringat mycket tid på Xen hypervisor. Efter en kurs i skolan har jag fler kunskaper och jag kunde gå tillbaka till Xen. Dom0 är Ubuntu. För att administrera virtuella maskiner jag använder Virtual Machine Manager, som stöder skapandet och hanteringen av maskiner i Xen och övervakning av Qemu och LXC. För de två sistnämnda teknikerna är det bättre att använda andra verktyg för att skapa maskiner. Virtual Machine Manager är mycket bra för att skapa ett virtuellt nätverk, använde jag det i de tidigare övningarna.
http://gagol.eu/jail/se/xq.html

" The Xen® Hypervisor, is an open source virtualization platform that powers the world's largest clouds in production and is the foundation of many commercial products. Xen® powers public clouds such as Amazon Web Services, Rackspace Public Cloud and many others. Examples of Xen based server products include Huawei UVP, Oracle VM and XenServer." [XenServer är en Citrix produkt]
http://www.xen.org/

I boken, Exam Cram Security+ virtualisering nämns som en aspekt av säkerhet.
"Windows guest operating on top of a Linux-based host operating system allows an added layer of security (..)"
s.215


Virtuell maskin med diskar för RAID

Virtuella diskar det är vanliga block file som man kan skapa med kopierings program "dd".
http://gagol.eu/docs/dd.html
Man kan montera filen genom loop device. Om man har mer "virtuella diskar" än loop devices
så måste man förhöja antal devices. Standard antalet berör av system - i Ubuntu finns det 8 styck.
Man förhöja antal loop devices genom addering option för kernels start t.ex till 64 styck.

max_loop=64


Virtual Machine Manager -  från paketet "virt-manager" - ger bra interface
för Xen hypervisor, lite värre för Qemu och LXC.


Jag installerar två Windows7 som klienter för AD...


...och Windows 2008 som AD kontroller.Så ser ut min Virtual Host.