Exemplen

Exempel på att använda ett grafiskt program på en fjärrdator

Exempel på användning av en grafisk sftp